Zbiory

Księgozbiór naszej biblioteki liczy 18 tysięcy woluminów.
Struktura zbiorów przedstawia sie następująco: 25%
stanowią książki tzw. popularno-naukowe, głównie
z zakresu ekonomii i gastronomii; encyklopedie, słowniki, różnorodne opracowania
45% stanowią lektury z języka polskiego, a pozostałe 25% to szeroko rozumiana
beletrystyka, literatura piękna, publicystyka. Posiadamy
także audiobooki. Jeśli nie znajdziecie książki w naszej bibliotece to skorzystajcie z
portalu www.wolnelektury.pl , który posiada w swoich zasobach pełne wersje lektur
do czytania online lub w formacie MP3.